ELTE könyv webáruház

Elte kiadó webshop

Részletes keresés

Default welcome msg!

 

Általános szerződési feltételek

Üdvözöljük a ELTE Eötvös Kiadó KFT (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon.
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.eotvospontok.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról a Nyilatkozatok menüpont alatt.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1. A Szolgáltató
Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:
Név: ELTE Eötvös Kiadó Kft.
Székhely: 1053 Budapest, Királyi Pál u. 18.
Levelezési cím: 1053 Budapest, Királyi Pál u. 18.
Képviselő neve: Hunyady András ügyvezető
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-895788
Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 14255856-2-41
Közösségi adószám: HU 14255856
Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Rt.
Számlaszám: 12010556-01016714-00100009
IBAN számlaszám: HU 1201-0556-0101-6714-0010-0009
SWIFT: UBRTHUHB
E-mail cím:info@eotvoskiado.hu
Telefonszám: 06126750605

2. Felhasználási feltételek
2.1 Felelősség
Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatávalösszefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

2.2 Szerzői jogok
A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.eotvospontok.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A honlapon folytatott tevékenység
A www.eotvospontok .hu webboltban az egyetemi tankönyvek, jegyzetek és szakirodalom mellett megtalálhatóak a boltok arculatához igazodó érdekességek, olvasmányok és szépirodalmi művek is. Boltjaink kínálatát a hallgatói, vásárlói igények szerint folyamatosan alakítjuk. Webáruházunkban minden készleten lévő saját kiadású, valamint az Eötvös-pontokban forgalmazott kötet megrendelhető.

4. A honlapon történő vásárlás
4.1 Regisztráció
A Honlap tartalmának megtekintéséhez, valamint a Honlapon történő megrendeléshez, a regisztráció nem kötelező.

Felhasználó regisztrálni a Honlap jobb felső felületén megtalálható „Regisztráció” feliratra kattintást követően a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével tud.

A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

Személyes Információk
Vezetéknév, Keresztnév, Email cím

Belépési információk
Jelszó

Alapértelmezett beállításként van bejelölve a hírlevélre feliratkozás.

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót, melyben Felhasználó egy összegző felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat, valamint az alábbiakról is tájékozódhat.

A regisztráció előnye, hogy a vásárlás során gyorsan a pénztárhoz juthat, figyelemmel kísérheti rendelései állapotát, megtekintheti korábbi vásárlásait, adatait megváltoztathatja, megújjíthatja jelszavát, több címet is elmenthet.

A regisztrációhoz az alábbi adatokat nem szükséges megadnia, de a későbbiekben a megrendelés megkönnyítése érdekében érdemes:
Cégnév, Telefonszám, Számlázási és szállítási cím

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

4.2 Megrendelés
A Honlap tartalmának megtekintéséhez, valamint a Holnapon történő megrendeléshez, regisztráció nem kötelező, így a Felhasználó regisztráció nélkül is, bármikor megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre.

Felhasználó a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a Honlap bal felső részén található „Könyvek” menüpontra kattintást követően, illetve a Honlap közepén található „Új termékek” és jobb oldalán található „Akciós könyvek”  menüpont alatt található hasábokból böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket.

A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni.

 Az „Akciós könyvek” kategóriában a Honlapon eladásra kínált összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel a könyv Normál ára, Eötvös ára és Akciós ára. Felhasználó az „Új termékek” kategóriában találhatja meg a Honlapon újonnan megvásárlásra kínált termékeket.

Felhasználónak lehetősége van a Honlap jobb felső sarkában található „Keresés a teljes készletben” kereső mezőt kitöltve, az általa megvásárolni kívánt termékre név, vagy szerző szerint is rákeresni. Ha a Honlapon eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Felhasználó keresésének, akkor a rendszer megjeleníti. A Honlapon alul, baloldalt található „Részletes keresés” feliratra kattintva Felhasználó a kereső szó mellett a könyv szerzőjét, címét, kiadóját, illetve egyéb tulajdonságait is bejelölheti.

A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a fenti kategóriák esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra - amennyiben az adott keresés több kitevő találatot adna - és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba helyez” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával.

A kosár tartalmát (a megrendelni kívánt termék tételszámát) Felhasználó a Honlap tetején, a „Kosár” felirat mellett ellenőrizheti. A „Kosár” feliratra kattintva Felhasználót a „Bevásárlókosár” felületre navigálja a Honlap.

A „Bevásárlókosár” felületen a Felhasználó részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosárba helyezett termékek listáját, azok bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző felület alján a megrendelése végösszegét, és áfa tartalmát.

Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából az „Szemetesvödör” ikonra (Eltávolít) kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud, melyet a „Frissítem a kosarat” gombra kattintva frissíthet.

Szolgáltató rendszere - automatikusan, a Szolgáltató szerverén, 365 napig -  eltárolja a kosár tartalmát, ha  Felhasználó kilép a Honlapról vagy a vásárlási folyamatot megszakítja. Felhasználó következő látogatáskor, miután belépett a Honlap felületére, folytathatja megrendelését. Ha nem szeretné eltárolni a kosár tartalmát, Felhasználónak lehetősége van, a kosár teljes kiürítésére az összegző felület alján található „Kosár ürítése” gombra kattintva. A „Vásárlás folytatása” gombra kattintva Felhasználót a Honlap vissza navigálja a Főoldalra, ahol Felhasználó folytathatja a Honlapon történő böngészést.

A „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintással Felhasználó folytathatja a megrendelését a Honlapon.

A Honlapon történő regisztráció előnye, hogy Felhasználó a Honlapon gyorsabban tudja leadni a megrendelését, azt könnyen nyomon tudja követni, illetve lehetősége van a Szolgáltató hírlevelére feliratkozni is. Ha Felhasználó regisztrált korábban a Honlapon, de elfelejtette jelszavát, lehetősége van a jelszó emlékeztető segítségét igénybe venni.

Amennyiben a Felhasználó korábban még nem regisztrált a Honlapon, úgy a „Szállítási információk” felületen a megrendelés teljesítéséhez az alábbi adatokat kell megadnia.

Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím, Ország, Irányítószám, Város, Cím, Telefon

Az adatok megadása után itt is lehetősége van regisztrálni, illetve regisztráció nélkül folytatni a megrendelést.

A Honlapon regisztrált Felhasználóknak ezen adatokat nem szükséges a vásárlás során megadniuk, a Honlap ebben az esetben automatikusan kitölti a „Számlázási információk” felületet. Amennyiben Felhasználó a számlázási címtől eltérő szállítási címet is megadott, az is automatikusan betöltödik.

A regisztrált és nem regisztrált Felhasználó a „Szállítási módok” felületen választani tud a szállítási módok között. (Személyes átvétel boltjainkban, Futárszolgálat, Pick Pack Pont)

Személyes átvétel esetén itt tudja megadni, hogy megrendelését Szolgáltató melyik boltjában kívánja átvenni.

Futárszolgálat választásakor a korábban beírt szállítási címre küldjük a megrendelt terméket.

Pick Pack Pont választása esetén pedig átvevőhely választása szükséges.

Futárszolgálat és Pick Pack Pont választása esetén minden esetben a csomag tartalmazza a számlázási információknál megadott adatok alapján elkészített számlát.

A „Fizetési módok” felületen is több lehetőség közül választhat Felhasználó a szállítási módnak megfelelően.

Ha a Felhasználó választott a rendelkezésre álló lehetőségek közül és mindent rendben talált a megrendelésével kapcsolatban, akkor a „Rendelés áttekintése” felületen lehetősége van ellenőrizni a megrendelését,  a megrendelni kívánt terméket, annak árát, az általa választott fizetési és szállítási módot.

Felhasználónak ezen a felületen lehetősége van megrendeléséhez megjegyzést fűzni az erre biztosított részen.

Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, Felhasználónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et.

Az oldal alján található „Rendelés elküldése” gombra kattintást követően pedig, Felhasználó véglegesítheti a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen, valamint egy a Felhasználó e-mail címére küldött automatikus levélben értesíti a Felhasználót, mely e-mail tartalmazza a megrendelés pontos részleteit.

A megrendelésének állapotát a regisztrált Felhasználó a megrendelés teljesítéséig figyelemmel kísérheti a Honlap tetején található „Profilom” feliratra kattintást követően "Rendeléseim" menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható. A megrendelést a "Rendeléseim" menüben bármikor ki is nyomtathatja.

4.3 Adatbeviteli hibák javítása
Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

4.4 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

4.5 Fizetés
Készpénzben, az áru üzlethelyiségben történő átvételekor. Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelyiségeiben fizeti meg a termék vételárát készpénzben a Szolgáltató vagy megbízottja részére. Szolgáltató személyes átvételt biztosító üzlethelyiségeiben a készpénzes fizetés mellett helyszíni bankkártyás fizetésre is lehetősége van. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a Felhasználó a fizetést követően jogosult.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Honlapon megrendelt termék futárszolgálattal vagy Pick Pack Ponton történő személyes átvétellel kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét utólag teljesítse. A futárnak csak készpénzben, de egyes Pick Pack Pontokon lehetséges a bankkártyásfizetés is. Erről a Honlap alján található Pick Pack Pont ikonra kattintva tájékozódhat.

Bankkártyával: A megrendelés végösszegének azonnali kifizetése történhet a CIB Bank bankkártyás rendszerén keresztül is. A rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. A CIB Bank kizárólag a Felhasználó által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat kapja meg a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a CIB Bank nem kap értesítést Szolgáltatótól. Másfelől, a fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató szintén nem értesül, azokat csak a CIB Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a bank oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez a Felhasználó internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Felhasználó folyószámláján.

Előre utalással, számla alapján. Cégeknek, vállalkozásoknak, állami intézményeknek.
Felhasználó ezen fizetési mód választása esetén a megrendelt termékekről Szolgáltató előzetesen számlát állít ki, és csak az utalás megtörténte után van lehetőség a termékek átvételére.

4.6 Számla
A számlát a Felhasználó a termék átvételekor kaphatja meg, akár személyesen, akár csomagban veszi át. Futárszolgálat és Pick Pack Pont választása esetén minden esetben a csomag tartalmazza a számlázási információknál megadott adatok alapján elkészített számlát.

4.7 Szállítás
A Szolgáltató az alábbi átvételi kiszállítási lehetőségeket biztosítja felhasználó számára

1. Személyes átvétel a Szolgáltató üzletében
Felhasználó a megrendelt termékeket személyesen is átveheti a Szolgáltató üzlethelyiségeiben. A termék átvételének legkorábbi időpontjáról Szolgáltató telefonon vagy e-mailben értesíti a Felhasználót. Az üzlethelyiségek címei, adatai itt tekinthetőek meg.

2. Sprinter futárszolgálattal
A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a Sprinter futárszolgálattal történik az online rendelés során a Felhasználó által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

A csomag aktuális helyzetéről a Szolgáltató értesítést küld a Felhasználó részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre. Lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a futárszolgálattal felvegye a kapcsolatot a szállítási időpont további pontosítása miatt, melyet a Sprinter Ügyfélszolgálati telefonszámán tehet meg, munkanapokon 8 és 19 óra között.

A futárszolgálat telefonszáma: +36-1-347-3000

Amennyiben a Felhasználó a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a Felhasználó által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Felhasználónak lehetősége van a futárszolgálatnál vagy a fent megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően.

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Felhasználó a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

3. Pick Pack Pont szállítási mód
Az ország közel 130 városában, több mint 400 Pick Pack Pont üzletben - frekventált helyeken található Inmedio és Relay hírlapüzletekben, valamint OMV és Avanti töltőállomásokon – Felhasználó személyesen is átveheti a megrendelését. A megrendelés leadásakor az üzletlistából kell kiválasztani a megfelelő átvételi pontot. A küldeményt a Szolgáltató által kiküldött visszaigazoló e-mailben szereplő rendelés azonosító számának megadásával lehet átvenni. Felhasználó a vételárat az oldalon online bankkártyás fizetéssel, vagy a helyszínen készpénzben, illetve bankkártyás fizetéssel tudja kiegyenlíteni.

4.8. Szállítási költségek
A megrendelés kiszállításának költségeiről a következő linkre  http://eotvospontok.hu/feltetelek kattintva tájékozódhat a Felhasználó, amely a jelen ÁSZF részét képezi.

4.9. Szállítási határidő
A megrendelés kiszállításának határideje 3-5 munkanap. Amennyiben valamilyen oknál fogva a szállítás határideje tolódik, a Szolgáltató minden esetben tájékoztatja a Felhasználót.
Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

4.10 Eötvös Pontkártya
Szolgáltató törzsvásárlói részére kedvezménykártyát bocsát ki. A kártyát egy regisztrációs adatlap kitöltésével lehet igényelni. A kártya szükséges feltétele a hírlevélre való feliratkozás. Jelenleg csak személyesen igényelhető, és a kedvezményeket is csak személyes vásárlás esetén lehet igénybe venni. A kedvezmények mértékéről az üzlethelyiségekben található tájékoztatás.

5. Elállási jog
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében  a Felhasználó indoklás nélkül elállhat a  vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 napon belül. Kézhezvételnek házhoz szállítás esetén a futártól való átvétel napját, bolti átvételnél a pénztárbizonylat kiállításának időpontját értjük. Az elállási határidő a kézhezvételtől számított 14 nap elteltével jár le.

5.1 Elállási jog gyakorlásának menete
Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az ÁSZF-ben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindenesetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Felhasználó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Felhasználó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Felhasználót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Felhasználót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Felhasználó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

5.2 Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:
Az elállás joga nem gyakorolható olyan áru értékesítése esetében:
-  amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza;
- hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó megrendelés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
- hírlap, folyóirat és időszaki lap megrendelése esetében.

6. Szavatosság
A megrendelt termékekre a Ptk. 305. § szabályai szerint Szolgáltató szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén Felhasználó kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban köteles tájékoztatni Szolgáltatót a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével. Hibás teljesítés esetén a megrendelést Szolgáltató a Ptk. 306. §-ban meghatározott szavatossági sorrend szerint:
- elsősorban kicseréli
- ha a cserére nincs mód, úgy árengedmény ad
- vagy Felhasználó a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.
Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) a Szolgáltatót terhelik.
Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

7. Jogérvényesítési lehetőségek
7.1 Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken terjesztheti elő:
Levelezési cím: 1053 Budapest, Királyi Pál utca 18.
Telefonszám:    267-0605   
E-mail: info@eotvoskiado.hu         
Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása
Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

9.Tulajdonjog fenntartása
A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

10. Technikai korlátok
A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

11. ÁSZF, árak módosítása
A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat, nem visszamenőleges hatállyal, bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

12. Hatályba lépés, letöltési lehetőség
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2014. november 5.

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el:
http://eotvospontok.hu/aszf