ELTE könyv webáruház

Elte kiadó webshop

Részletes keresés

Default welcome msg!

Tájékoztató az ELTE könyvkiadási eljárásrendjéről


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Keretszerződést kötött az ELTE Eötvös Kiadóval "Könyvkiadási szolgáltatások megrendelése" tárgyában.

A Keretszerződés az ELTE kiadványai kapcsán az azokhoz köthető szellemi tevékenység végzésében megnyilvánuló alábbi könyvkiadási szolgáltatásokat tartalmazza:

kiadói szerkesztés • korrektúra (két forduló) • műszaki szerkesztés •  képszerkesztés, képfeldolgozás • ábraszerkesztés, térképszerkesztés • táblázatok, diagramok szerkesztése • borítótervezés • tördelés • név- és tárgymutató készítése • elektronikus adathordozó/e-könyv előállítás és ellenőrzés (belső navigáció beépítése) • az érintett kötet nyomdai kivitelezésének felügyelete, azaz a nyomdai feladatokat ellátó Szolgáltatóval való együttműködés, ennek keretében a Szolgáltató által küldött szemleív ellenőrzése a Megrendelő (ELTE) képviseletében.A kötetek nyomdai kivitelezésére a CC Printing Kft. jogosult az ELTE-vel megkötött keretszerződés alapján, amelyről bővebb információt az ELTE Kancellária Közbeszerzési Főosztályának munkatársai tudnak nyújtani.

A kiadói szolgáltatások utolsó pontja az adott kötet nyomdai kivitelezésére vonatkozó szerződés teljesítésében tud segítséget nyújtani. A kiadó igény esetén vállalja, hogy a szerződés műszaki paramétereinek ismeretében ellenőrzi a nyomda által küldött szemleív minőségét (formai ellenőrzés).

A fenti eljárásrend azon kiadványok megjelentetésére vonatkozik, amelynek finanszírozója az intézmény, beleértve az ELTE égisze alatt elnyert pályázatokat is (TÁMOP, OTKA, NKA stb.).

A konkrét, adott kiadványra vonatkozó kiadói szolgáltatások elvégzésére a Kiadótól ajánlatot kell kérni, amelyet a kiadói igénybejelentő lap kitöltésével lehet kezdeményezni az ELTE Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóság Központi Beszerzési Osztályának munkatársán keresztül (Németh Andrea, telefonos elérhetőség: 06-1/411-6500-4418-as mellék, e-mail: nemeth.andrea@kancellaria.elte.hu).

Az igénybejelentő lap mellé a végleges, lezárt kéziratot is csatolni szükséges.

Az eljárás megindítása előtt szükségszerű az adott kiadvány műszaki paramétereit ismerni és lezárni. Vonatkozik ez a terjedelemre, az illusztrációk számára és méretére, a belív és borító paramétereire stb. Az igénybejelentő lapnak ezeket már számszerűen kell tartalmaznia, annak melléklete a lezárt kézirat, amelyek alapján a Kiadó az ajánlatot el tudja készíteni.

Pályázatok esetében különösen fontos az eljárás lefolytatásának várható idejét is figyelembe venni, ugyanis az ELTE Eötvös Kiadó az Egyedi Megrendelés aláírása után kezdheti meg munkáját. A kiadói szolgáltatások megrendelésére vonatkozó eljárás időtartama kb. 5 munkanap. Amennyiben a kötet papírhordozón is megjelenik, úgy számolni kell a nyomdai kivitelezésre vonatkozó eljárás (árajánlatkérés, megrendelés)  átfutási idejével is. Ezt érdemes a tördelt állomány előálltakor elindítani, így a végleges nyomdakész állomány leadása várhatóan egybeesik a nyomdai egyedi megrendelés aláírásával (ennek átfutási idejéről szintén az ELTE Kancellária Közbeszerzési Főosztályának munkatársai tudnak bővebb információt nyújtani).

A csak elektronikus formában megjelenő kötetek esetében az ELTE Eötvös Kiadó jogosult a teljes kiadói gondozásra, nincs szükség egyéb eljárás lefolytatására. Igény esetén az e-könyv közzétételét biztosítani tudjuk a saját fejlesztésű digitális könyvtárunkban (www.eltereader.hu). Az itt elérhető kiadványok bárki számára díjmentesen hozzáférhetőek.


 

Reméljük, hogy ezen tájékoztatás segítségére volt a könyvkiadási eljárás folyamatában.

A szerződéskötést követő munkáról további tájékoztatást itt olvashat.

 

További információkért forduljon bizalommal munkatársunkhoz az alábbi elérhetőségeken:

+36-1/372-2683 (vagy 1983-as mellék)
+36-1/372-2682 (vagy 1982-es mellék)
sandor.julia@eotvoskiado.hu
szerkesztoseg@eotvoskiado.hu
info@eotvoskiado.hu