Megvásárolható a Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga

IX. átdolgozott kiadása

 

A könyv a szerzők nyolc magyar nyelvű és két angol nyelvű kiadással igazolt sikerű tan- és kézikönyvének alapvetően átdolgozott változata.Az új kiadásra elsősorban azért volt szükség, mert a magyar törvényhozó 2017-ben új átfogó nemzetközi magánjogi kódexet alkotott. Emellett bővült a tagállamokban kötelezően alkalmazandó európai uniós rendeletek száma is. Mindezeken a tételesjogi változásokon kívül a tárgyalt diszciplínák terén folyamatosan zajló fejleményeket is beépíti az átdolgozás.A korábbi kiadásokhoz hasonlóan az új változat is tematikus rendben, párhuzamosan és részletesen tárgyalja a kollíziós nemzetközi magánjog mellett a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogát. A mű széleskörű elfogadottsága tanúsítja, hogy ez a monográfia fontos szerepet tölt be a jogi oktatás, a jogtudomány, a jogalkotás és a jogi gyakorlat szolgálatában. Ezt a feladatot továbbra is vállalni akarja.