Az Európai Unió joga

Büntetőjog I. Általános rész  

3. átdolgozott kiadás Lezárás dátuma 2019.január 15.

Büntetőjog II. Különös rész   

2. átdolgozott kiadás Lezárás dátuma 2019. május 1.

Közigazgatási jog  

2. átdolgozott kiadás Lezárás dátuma 2018. május 11. A helyi önkormányzatok és a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a közigazgatási hatósági eljárás

Polgári jog I.  

3. átdolgozott kiadás Polgári jog alapelvei, az ember mint jogalany, a személyiségi jogok, a dologi jog

Polgári jog II.  

3. átdolgozott kiadás A kötelmi jog, A PTK.-ban foglalt egyes szerződések

Polgári jog III.  

3. átdolgozott kiadás Az öröklési jog, A családi jog

Szabálysértési jog

Társadalombiztosítási jog  

3. átdolgozott kiadás Lezárás dátuma: 2018. február 1. napja