ELTE könyv webáruház

Elte kiadó webshop

Részletes keresés

Default welcome msg!

Kiadói munkafolyamatok

Szakembereink munkájának köszönhetően az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában megjelenő könyvek kimagasló szakmai színvonalat és minőséget képviselnek.

A kiadói munkálatok nyomdai kivitelezés nélkül számítva átlagosan 8 hetet vesznek igénybe könyvenként. A nyomdai kivitelezés átfutási ideje 2-4 hét, függően a kötet terjedelmétől, példányszámától és egyéb műszaki paramétereitől (pl. keménytábla). 

A kiadói munka hossza nagymértékben függ a kézirat előkészítettségi fokától, bonyolultságától és terjedelmétől. (A kézirat elkészítéséhez segítséget nyújtó útmutatónk itt olvasható.)A kiadói munka az alábbi munkafázisokból áll:

•  Kiadói „előellenőrzés”, konzultáció
A kézirat „nulladik” átnézése során a kiadó szerkesztője, illetve műszaki vezetője és a kiadvány szerzője/szerzői vagy szerkesztője/szerkesztői egyeztetik a leendő könyv belső logikáját mind a tipográfiára, mind a szöveg felépítettségére vonatkozóan.

•  Első korrektúra (tartalmi)
A befogadott kézirat (word-dokumentum, szükség esetén az ezt kiegészítő pdf) szöveggondozásra kerül, melynek során szakképzett korrektorunk nyelvi, nyelvhelyességi szempontból, a word korrektúrajelek használatával javítja az anyagot, illetve kiemeli a kézirat azon részeit, melyek pontosításra/kiegészítésre szorulnak.

• Első szerzői átnézés
Korrektúra után a kézirat visszakerül a szerzőhöz/szerkesztőhöz, akinek feladata a korrektúrajelek elfogadása, szükség esetén az anyag pontosítása, kiegészítése, véglegesítése.

• Első kiadói ellenőrzés
A kiadóba visszaérkező kéziratot szerkesztőségünk ellenőrzi, így tördelésre már végleges, egységes, a kiadói elvárásoknak minden szempontból megfelelő anyag kerül.

•  ISBN/ISSN
Az Országos Széchenyi Könyvtártól (OSZK) a kiadó megkéri a kötet ISBN azonosítóját, sorozatok esetén ISSN azonosítóját. Kiadónk gondoskodik a 6 db kötelespéldány OSZK részére történő beszállításáról, elektronikus kiadványok esetén azok feltöltéséről.

•  Borítótervezés
A könyvek borítótervét a kiadó grafikusa készíti, szoros együttműködésben a szerzővel/szerkesztővel. A kiadói munkák indulásakor felkérjük a szerzőt a fülszöveg elkészítésére.

•  Műszaki szerkesztés
A kiadó elkészíti a kötet tipográfiai tervét (méret, betűtípus, tükör, címnegyed stb.).

•  Első tördelés
A megadott technikai paraméterek alapján tördelőnk elkészíti az első tördelt változatot.

•  Első műszaki ellenőrzés
A műszaki ellenőrzés során meggyőződünk róla, hogy az elkészült belívek tipográfiája és szerkezete az elvárásoknak megfelelő – amennyiben szükséges, javítjuk/igazítjuk a könyvet.

•  Második korrektúra (formai)
A második korrektúrakör során korrektorunk egy adott szempontrendszer alapján formailag ellenőrzi a tördelt változatot.

•  Második kiadói ellenőrzés
Szerkesztőnk ellenőrzi az elvégzett javításokat, szükség esetén további javításokat végez.

• Második tördelés
A második korrektúrakör eredményeként előálló javító file alapján tördelőnk módosítja az anyagot.

•  Második műszaki ellenőrzés
Műszaki vezetőnk ellenőrzi, hogy valamennyi javítás átvezetésre került, az anyag hibátlan.

•  Kiadói imprimálás
A felelős szerkesztő ellenőrzi a kinyomtatott anyagot és a borítót.

• Szerzői imprimálás
A szerző a kiadóban a kinyomtatott oldalakat ellenőrzi, szignálásával jelzi, hogy a könyv nyomdába adható.

•  Nyomdai kivitelezés
Kiadónk évek óta megbízható, kipróbált offszet és digitális nyomdákkal dolgozik. A könyvekről minden esetben szemleívet kapunk, melynek jóváhagyása után a nyomda elkészíti a megrendelést.

•  Szállítás
Kiadói minőségellenőrzés után, a megrendelővel előre egyeztetett időpontban a megadott címre leszállítjuk az elkészült könyveket. Kisebb mennyiség esetén a könyv a kiadóban vehető át.